تغییر تعرفه های سینما

تاریخ خبر : 1398-04-30
تغییر تعرفه های سینما

با سلام

طبق مصوبه جدید ، تعرفه های سینما از 1 مرداد 1398 تغییر میکند .
تغییرات به شرح زیر می باشد :
روز ها شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه مبلغ 12 هزارتومان
روز سه شنبه که نیم بهاء می باشد مبلغ 8 هزارتومان
روز های پنج شنبه و جمعه و روز های تعطیل رسمی مبلغ 15 هزارتومان


پشتیبان وبسایت سینما ستاره جنوب